For ansøgere til designuddannelserne, studerende, jobsøgende og andre som ønsker designfaglig coaching.


Ønsker du at din portfolio skal ‘brænde igennem’?
Har du brug for værktøjer til at omsætte problemformuleringer til dynamisk form?
Savner du overblik og fremdrift i en designproces?
Jeg tilbyder kvalificeret dialog og konstruktiv kritik: Brugbare input til din udvikling som designer.

Eksempler på fokus: Afklaring af målsætning, idémæssig og faglig feedback, design metoder, reality check i forhold til målgruppe, formsprog og media mm.

 

Baggrund: Jeg har erfaring fra mere end 25 års virke som grafisk designer. Desuden har jeg 6 års erfaring som fastansat underviser & vejleder på Danmarks Designskole (KADK).
Er nu tilknyttet designskolerne som ekstern censor.

 

Bestil tid til en samtale: +45 2656 2076 / jens@fibr.cc
(Timepris: DKK 1.500 inkl. moms)


Tilbud: Portfolio tune-up (I alt 3 timer) DKK 3.000 inkl. moms
Samtale 1: Gennemgang af din portfolio i forhold til målsætning. Fokus på styrker og svagheder. Briefing på arbejdsprojekt (stilles individuelt).

Samtale 2: Midtvejsgennemgang af arbejdsprojekt. Coaching i forhold til analyse, intention, metode og proces.

Samtale 3: Gennemgang af arbejdsprojekt. Debriefing på forløb. Next step?

 

»Jeg kender Jens som en seriøs og entusiastisk underviser og grafisk designer. Jens har et skarpt grafisk øje og er god til at formidle en analytisk tilgang til sit fag samtidig med, at han formår at engagere og inspirere sine elever og udfordre deres kreativitet. Jeg husker Jens som én af Designskolens mest vellidte undervisere, hans hold var altid overtegnede, fordi Jens har en stor passion for sit fag, som han formår at formidle på en smittende og engagerende måde. Jens er altid interesseret i at lytte til sine studerende såvel som at indgå i faglige dialoger og diskussioner, noget man som studerende sætter stor pris på.«
Julie Kramme Guldbæk

 

»Jeg har haft fornøjelsen af at have Jens som underviser, da jeg gik på Danmarks Designskole. En både engagerende, motiverende og udfordrende underviser, der gik til sit arbejde med indsigt og stor interesse. Hele tiden også med en kritisk sans, der fik mig til at blive skarpere på både mit projekt, egne evner generelt og hvordan man kan arbejde kreativt, intuitivt og konstruktivt.«
Bjarke Friis Kristensen

 

»Jens’ smittende humør, engagement og indlevelse gjorde mig tryg og han hjalp mig på vej med at få det bedst mulige udtryk frem i det store og komplicerede projekt. Jens’ særlige evne til at puste ny energi ind i et projekt eller et samarbejde, der er gået lidt i stå, er unik, og jeg kender ingen andre vejledere med denne evne. Desuden var Jens med til at skabe et arbejdsomt og nørdet miljø på instituttet via initiativer som f.eks. ‘Mandagsklubben’  hvor vi studerende, ved siden af den almindelige undervisning, arbejdede med koncept- og designopgaver en aften/sen eftermiddag om ugen – bare fordi Jens syntes det var fedt!«
Ditte Ibfelt Andersen

 

»Jens är en modern och skarp undervisare. Med ena benet i grafisk / typografisk tradition och det andra i entusiastisk, kreativ förmedling, förmår han att skapa en dynamisk läroprocess. Jens är personlig, entusiastisk och engagerad, och ställer krav till den studerande. Jag vill varmast rekommendera Jens som handledare och undervisare.«
Kajsa Isenberg

 

»Ved min afgang fra Visuel Kommunikation på Danmarks Designsskole havde jeg fornøjelsen af at have Jens som vejleder. Jens er superskarp på både det grafiske håndværk og på det overordnede strategiske niveau, hvilket giver et trygt arbejdsrum samt en faglig bred og relevant vejleding.«
Michael Brinch

 

»En stark kraft i min utveckling var Jens Kruse och hans förmåga att hjälpa till att penetrera kärnan i projektet och vrida på lösningen ytterligare ett varv. Att inte låta konceptet stanna vid den uppenbara lösningen utan driva det ytterligare steg, och detta på ett sätt som i efterhand gjorde att det verkade fullkomligt givet. Jag upplevde en okomplicerad enkelhet i sättet att finna fram till en lösning som jag ofta återvänder till idag. I min roll som Senior Designer där jag dagligen bedömer och guidar mitt designteam, backar jag tillbaka och värderar det självklara i idéerna. Det som får sin givna plats genom att vrida till det genom användningen av kontrapunkter som jag en gång lärde mig av herr Kruse.«

Michaela Green